اتیکت سینه داروسازی

  • نوع : اتیکت سینه داروسازی از جنس فلز ( آلومینیوم ) می باشد
  • اتیکت سینه یکی دیگر از نمونه کارهای اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این اتیکت سینه به این صورت است که، در قسمت بالا نام و نام خانوادگی کارمند و سمتشان و در سمت پایین لوگو شرکت داروسازی می باشد .
  • نحوه ساخت : نحوه ساخت این اتیکت به صورت قالبگیری بوده . بدین صورت که قسمت آلومینیومی طبق ابعاد اعلام شده توسط لیزر برش می خورد . و در انتها به وسیله دستگاه فلت بد بر روی آن چاپ انجام می شود.
  • اتصال : برای اتصال اتیکت سینه از اتصال مگنتی استفاده شده است.
  • نکته : اتیکت سینه یکی از زیر مجموعه های بج سینه به حساب می آید .