اتیکت سینه پرسنلی مدیکو

  • نوع : اتیکت سینه پرسنلی مدیکو از جنس فلز ( آلومینیوم ) می باشد
  • اتیکت سینه پرسنلی مجموعه پزشکی و سلامت مدیکو سنتر یکی دیگر از نمونه کارهای اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این اتیکت سینه به این صورت است که، در قسمت سمت چپ نام و نام خانوادگی کارمند و سمتشان و در سمت راست لوگو مجموعه پزشکی و سلامت مدیکو می باشد .
  • نحوه ساخت : نحوه ساخت این اتیکت به صورت قالبگیری بوده . بدین صورت که قسمت آلومینیومی طبق ابعاد اعلام شده توسط لیزر برش می خورد . و در انتها به وسیله دستگاه فلت بد بر روی آن چاپ انجام می شود.
  • رنگ چاپ : در این اتیکت به صورت دو رنگ می باشد.
  • اتصال : برای اتصال اتیکت سینه مدیکو از اتصال مگنتی استفاده شده است.
  • نکته : اتیکت سینه یکی از زیر مجموعه های بج سینه به حساب می آید .