اتیکت سینه پزشکی

  • نوع : اتیکت سینه پزشکی طوبی از جنس فلز ( آلومینیوم ) می باشد
  • اتیکت سینه پزشکی طوبی یکی دیگر از نمونه کارهای اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این اتیکت سینه به این صورت است که، در قسمت سمت راست نام و نام خانوادگی دکتر و در وسط تخصصشان و در سمت چپ لوگو طوبی می باشد .
  • نحوه ساخت : نحوه ساخت این اتیکت به صورت قالبگیری بوده . بدین صورت که قسمت آلومینیومی طبق ابعاد اعلام شده توسط لیزر برش می خورد . و در انتها به وسیله دستگاه فلت بد بر روی آن چاپ انجام می شود.
  • رنگ چاپ : در این اتیکت به صورت دو رنگ می باشد.
  • اتصال : برای اتصال اتیکت سینه طوبی از اتصال مگنتی استفاده شده است.
  • نکته : اتیکت سینه یکی از زیر مجموعه های بج سینه به حساب می آید .