تندیس پلکسی پلکسی حاج قاسم سلیمانی

نوع : تندیس پلکسی حاج قاسم سلیمانی

تندیس پلکسی حاج قاسم سلیمانی یکی از نمونه کارهای دیگر اونشان می باشد.

طراحی این تندیس از روی چهره شهید حاج قاسم سلیمانی طراحی شده

پایه :پلکسی مشکی همراه با پلاک برنجی با آبکاری طلا و رنگ مشکی .

بدنه پلکسی مشکی همراه با پلکسی چاپی