تندیس حجمی با پایه چوب

نوع : تندیس حجمی دریانوردی

تندیس حجمی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از نمونه کارهای دیگر اونشان می باشد.

طراحی و ساخت تندیس به سفارش سازمان بنادر

پایه : چوبی

بدنه : قالب گیری شده از فلز برنج با آبکاری نقره