تندیس پلکسی مسابقات تیراندازی

نوع : تندیس از نوع پلکسی

تندیس پلکسی مسابقات تیراندازی استان تهران یکی دیگر از نمونه کارهای تندیس اونشان می باشد.

طراحی این تندیس به سفارش فدراسون تیراندازی استان تهران می باشد .

پایه : پلکسی مشکی همراه با پلاک پلکسی چاپی

بدنه : پلکسی شفاف همراه با پلکسی مشکی و ورق مولتی استایل