تندیس پلکسی گردشگری

نوع : تندیس پلکسی همایش گردشگری

تندیس پلکسی گردشگری یکی از نمونه کارهای دیگر اونشان می باشد.

طراحی و ساخت تندیس برای همایش گردشگری بین ایران و افغانستان

پایه :پلکسی آبی کارنی همراه با پلاک چاپی و آبکاری نقره

بدنه پلکسی شفاف و دو رنگ آبی کارنی و نارنجی