لوح تقدیر نظامی

  • نوع : لوح تقدیر نظامی ارتش به صورت جعبه ای می باشد
  • لوح تقدیر نظامی ارتش یکی دیگر از نمونه کارهای اونشان می باشد.
  • جنس صفحه : صفحه روی لوح از جنس اسید خش دار می باشد.
  • جنس جعبه : جنس جعبه لوح تقدیر از جیر می باشد.
  • طراحی : طراحی این لوح تقدیر از روی متن در خواستی و با لوگوی نیروی زمینی ارتش می باشد .
  • ساخت : طرح انتخاب شده برای روی صفحه یا پلاک پس از تایید توسط مشتری به صورت اسیدکاری تولید می شود و در انتها محصول تمیز و با آبکاری به آن رنگ می دهند .
  • رنگ : به صورت تک رنگ با آبکاری نقره می باشد