بج سینه چاپی ارتش

  • نوع : نشان سینه ارتش از جنس فلز ( برنج ) به همراه پلی استر می باشد
  • بج سینه ارتش یکی دیگر از نمونه کارهای پلی استر اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این بج سینه از روی لوگو ارتش می باشد .
  • قالب گیری : نحوه ساخت این بج به صورت قالبگیری بوده بدین صورت که طرح تایید شده را قالب گیری کرده و با ریخته گری با فلز سرب محصول تولید می شود و لوگو چاپ شده با پلی استر به قسمت برنجی چسبانده می شود .
  • سنجاق : برای اتصال سنجاق سوزنی استفاده شده است