بج سینه شرکتی

  • نوع : بج سینه شرکتی فلزی از جنس فلز ( برنج ) و چاپ پلی استر می باشد
  • نشان سینه شرکتی یکی دیگر از نمونه کارهای مات و براق اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این بج سینه پلی استر از روی لوگو شرکت می باشد .
  • قالب گیری : نحوه ساخت این بج به صورت قالبگیری بوده بدین صورت که طرح تایید شده را قالب گیری کرده و با ریخته گری با فلز سرب محصول تولید می شود و لوگو پلی استری چاپ شده بر روی فلز برنج چسبانده می شود .
  • سنجاق : برای اتصال سنجاق سوزنی استفاده شده است