بج سینه شرکت کاریزما charisma

  • نوع : بج سینه پلی استر شرکت کاریزما charisma از جنس پلی استر می باشد
  • نشان سینه پلی استر شرکت کاریزما charisma یکی دیگر از نمونه کارهای اونشان می باشد که به صورت مات و براق تولید شده .
  • طراحی : طراحی این بج سینه پلی استر از روی لوگو شرکت کاریزما charisma می باشد .
  • قالب گیری : نحوه ساخت این بج به صورت قالبگیری بوده بدین صورت که طرح تایید شده را قالب گیری کرده و لوگو رو جداگانه به صورت پلی ستر چاپ و در انتها به قسمت زیر که برنجی است متصل شده
  • سنجاق : برای اتصال سنجاق سوزنی استفاده شده است
  • رنگ : رنگ این نشان سینه به صورت چاپی می باشد