اتیکت سینه مبل کسری

  • نوع : بج سینه مبل کسری از جنس فلز ( برنج ) می باشد
  • نشان سینه مبل کسری یکی دیگر از نمونه کارهای مات و براق اونشان می باشد.
  • طراحی :طراحی این بج سینه از روی لوگو مبل کسری می باشد .
  • قالب گیری : نحوه ساخت این بج به صورت قالبگیری بوده بدین صورت که طرح تایید شده را قالب گیری کرده و با ریخته گری با فلز سرب محصول تولید می شود و در انتها پس از تمیز کردن با آبکاری به آن رنگ می دهند .
  • رنگ : رنگ این نشان سینه به صورت تک رنگ قرمز با آبکاری طلامی باشد .
  • سنجاق : برای اتصال سنجاق سوزنی استفاده شده است